Açıklama

Burdur İli, Ağlasun İlçesi sınırlarında, Burdur Antalya karayolunun 14. km. sinden ayrılan bir yol ile 20 km sonra Torosların 1500 - 1700 mt yüksekliğinde, Ağlasun ovasına hakim bir yerde sırtını Ağlasun Dağlarına yaslamış, önünde verimli tarım arazileri ile kırmızı astarlı terra sicileta seramiklerine önemli kil sağlayan ovaya bakmaktadır.

Korunarak günümüze kavuşan Doğu Akdeniz'in en önemli kentlerinden olan Sagalassos, antik çağlarda Pisidya coğrafyasının, Roma İmparatorluk Döneminde en önemli şehirlerindendir. Doğu - Batı yönünde 2,5 km ve kuzey güney yönünde 1,5 km'lik bir alanı kaplar. Burada yaşayan halkın, Anadolu'da erken tunç çağından itibaren (M.Ö.3 bin)karşımıza çıkan Luvi'lerin Pisidya'ya yerleşen kollarından olduklarını söylemek doğru olur. Bu bölgede diğer kentlerinde aynı kaderi paylaştıkları gibi bir çok yönetimlerin (Solymus- Lidya - Pers - Selevkos - Bergama krallığı, Galatya) hakimiyeti altına girmiş olduğunu görüyoruz. Roma İmparatoru Ağustos tarafından Roma Hakimiyeti altına giren (M.Ö. 25) kent büyük bir refah dönemini M.S. III. yy.'ın başlarına kadaryaşar. Özellikle Antoninler Döneminde (İmparator Nevrian, Trian, Hadrian, Antonins Pius ve Marcus Aurelius) istikrar ve barış içerisinde imar olan Sagalassos çevresindeki diğer antik kentlere göre biraz daha ileride görülür. Hadrian Döneminde kentte sağlanan ayrıcalıklar nedeniyle bölgenin merkezi durumunda olup, Romalıların dostu ve müttefikidir.

Bizans Döneminde barış ve güven ortamının bozulması doğal afetler (Deprem), salgın hastalıklar neeniyle ekonomisi çöken Sagalassos 13. yy'da bu bölgenin yeni sakinleri olan Selçuklulara kadar bu yerde yaşamını sürdürmüştür.

Sagalassos Küçük Asya'da günümüze en iyi korunagelmiş antik kentlerden biri olması nedeniyle 1990 yılından buyana Belçika'lı Prof. Dr. Marc WAELKENS Başkanlığında bir ekip tarafından yürütülen arkeolojik proje kapsamında, açığa çıkarılan yapılardan Neon Kütüphanesi, Helenistik Çeşme, Heroon ve Antoninler Çeşmesinin Restorasyonlanrı yapılmıştır. Bunların dışında bir çokları kazılarla açığa çıkarılan Aşağı ve Yukarı Agoralar, Roma Hamamı, Apollon Klarios ve Antonian Pius Tapınakları, Sütunlu Cadde, Macellum, Kent Villası ve tiyatro ayakta olan yapılardandır.

Şehir
mood_bad
  • Henüz yorum yapılmamış
  • chat
    İnceleme Ekle